La Trasverberazione di Santa Teresa d’Avila

di Giuliano Zoroddu Pone me ut signaculum super cor tuum(Cant. VIII, 6) Santa Teresa d’Avila, la...

Leggi di più